Skaper informasjonsflyt

DESIGNHOTELL:
InfoTrust designhotell skaper et bedre designprogram

Infotrust Designhotel er laget for å synliggjøre kunders designprofiler på web for de som ønsker å nyttigjøre seg av potensialet som et designprogram kan gi. Vi samler alle design elementer sammen i en webportal på nett.

Gjennom å kommunisere og visualisere kundens designprofil på nett skaper vi fordeler:

  • Lettere å ta hele designprogrammet i bruk
  • Får bedre oversikt over alle designelementene
  • Alle involverte vil får letter tilgang
  • Man kvalitetssikring av både bruk og forståelse
  • Hurtigere distribuering
  • Økt begeistring over design strategi

Ta kontakt via Online Chat, telefon eller e-post for å høre mer om hvordan vi kan gjøre ditt designprogram mer tilgjengelig

Kontakt oss ved hjelp av Live Chat